Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

 

ІIІ Національний конкурс публікацій
на теми керамології, гончарства, кераміки
«КеГоКе – 2009»

I номінація:

Краща публікація в Україні
на теми керамології, гончарства, кераміки

Критерії оцінювання:
1. Порушення нової теми.
2. Використання матеріалів польових досліджень.
3. Використання нових архівних джерел.
4. З'ясування дискусійних питань.
6. Використання зарубіжних порівняльних матеріалів.
7. Наявність оригінальних, уперше опублікованих ілюстративних матеріалів.


Колупаєва Агнія.
Українські кахлі ХІV – початку ХХ століть:
Історія. Типологія. Іконографія. Ансамблевість.

– Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. – 384 с.

Монографія є першим узагальнюючим дослідженням українського кахлярства як самобутнього мистецького явища в національній культурі в європейському контексті. З’ясовано особливості розвитку вітчизняного кахлярства ХІV – початку ХХ століть.
Ґрунтовно проаналізовано історіографію питання. Зроблено висновок, що загалом дослідники більшу увагу звертали на вивчення народного кахлярства галицько-волинських земель, Середнього Подніпров’я, Покуття, Чернігівщини, Полтавщини; менш дослідженим є кахлярство Слобожанщини та Поділля.
Уперше створено узагальнюючу типологію українських кахель за тектонічною формою, пластикою, декором, що сприяє уникненню термінологічних розбіжностей, допомагає в музейній роботі, дозволяє виходити на хронологічні відмінності та територіальні порівняння. Систематизовані матеріали дозволили зробити висновок, що типологія форми, пластики поверхні, композиційних схем декору зумовлені функціональним призначенням виробів, а багатство оздоблення дозволяє згрупувати матеріали за техніками оздоблення, видами орнаментів, спільністю тем, сюжетів, мотивів.
З’ясовано витоки кахлярства. Визначено передумови появи кахель в Україні, з-поміж яких – утвердження традиції зведення обігрівальних печей. Визначено періоди розвитку кахлярства в Україні впродовж ХІV – початку ХХ століття та подано докладну характеристику їх особливостей. З’ясовано ґенезу кахель в Україні, еволюцію їх форм, технік оздоблення, видів декору, їх регіонально-локальні особливості. Здійснено порівняльний аналіз кахель різного походження. Виокремлено центри кахлярства, названо імена майстрів-кахлярів, проаналізовано їхні творчі здобутки.
Досліджено значну кількість пам’яток українського кахлярства з музейних збірок та приватних колекцій, що знайшло відображення і в рясній підбірці ілюстративних матеріалів. Подано карту-схему основних осередків українського народного кахлярства ХІХ – початку ХХ століття. 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному