Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

Назарчук Мотрона, 19.11.1911 р.н.; опішненська малювальниця гончарних виробів; закінчила Опішненську школу майстрів художньої кераміки (1939), працювала інструктором у згаданій школі (1939-1941), згодом – артілі (заводі) «Художній керамік» (1929-1967, з перервами); учасниця міжнародних виставок у Марселі (1957, 1958), Остенді (1960), Монреалі (1967), Бірмінгемі (1974); оздоблювала посуд, декоративні вироби; мальовані нею керамічні плитки прикрашають будинки в Полтаві, Миргороді; роботи зберігаються в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному, Полтавському краєзнавчому музеї, у музеях Запоріжжя.

[Вул.Патріотична, 54, кв.11, Запоріжжя, 69000, Україна]
Наулко Всеволод, директор Міжрегіонального гуманітарного інституту Київського славістичного університету, член-кореспондент НАН України (1997), доктор історичних наук (1977), професор (1980).
Народився 8 грудня 1933 року в містечку Тараща на Київщині в родині вчителів. Освіта – географічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1951-1956); аспірантура Інституту етнографії імені Миколи Миклухо-Маклая АН СРСР (1962-1964). Кандидатська дисертація – «Етнічний склад населення України» (1964); докторська дисертація – «Розвиток міжетнічних зв’язків в Україні (історико-етнографічне дослідження)» (1977).
1956-1958 – інженер Київської військово-картографічної фабрики; 1958-1962 – молодший науковий співробітник Відділу етнографії Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР; 1962-1964 – аспірант Інституту
етнографії імені Миколи Миклухо-Маклая АН СРСР; 1965-1971 – молодший, згодом (з 1968) старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені Максима Рильського АН УРСР; 1971-1991 – доцент, заступник декана, професор історичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка; 1992-2002 – завідувач Сектора етнографічної та фольк­лорної спадщини, згодом – Відділу пам’яток духовної культури Інституту української археографії та джерело­знавства імені Михайла Грушевського НАН України; з 2003 – директор Міжрегіонального гуманітарного інституту Київського славістичного університету.
Автор понад 400 публікацій, які стосуються теоретичних проблем етносу, питань етногенезу і етнічної історії України та української діаспори, етносоціального і етнодемографічного розвитку, міжетнічних взаємин, національно-державного будівництва, історії та сучасного стану етнічних спільнот, співвідношення найважливіших етнічних ознак, у тому числі монографій: «Етнічний склад населення Української РСР: статистико-географічне дослідження» (1965), «Розвиток міжетнічних зв’язків в Україні» (1975), «Географічне розміщення народів в УРСР», «Хто і відколи живе в Україні» (1998).
Учасник VII (Москва, 1964), VIII (Токіо-Кіото, 1968), ІХ (Чикаго, 1973), Х (Делі, 1978) Міжнародних конгресів антропологічних і етнологічних наук; ІІ Конгресу етнології і фольклору Європи (Суздаль, 1982), ІХ (Київ, 1983), ХІ (Братислава, 1993), ХІІ (Краків, 1998), ХІІІ (Любляна, 2003) Міжнародних з’їздів славістів. Був стипендіатом ЮНЕСКО від України в США, Канаді і Великій Британії (1981).
Член Європейської адміністративної ради етнології і фольклору від України (1982), член редколегій «Українського керамологічного журналу», часописів «Пам’ять століть», «Народна творчість та етнографія», «Берегиня»; експерт ЮНЕСКО з етнології та фольклористики, віце-президент Українського біографічного товариства; член Ученої ради Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України.
Невзорова Ірина, 17.04.1981 р.н.; студентка історичного факультету Новосибірського державного педагогічного університету; автор кількох наукових праць; досліджує давню кераміку епохи бронзи.

[Ул.Зорге, 185, кв.46, Новосибирск, Россия, 630119, тел.(+7 3832) 429004]
Непотачов Олександр, 05.06.1945 р.н; начальник технічного відділу ВАТ «Пантелеймонівський вогнетривний завод».

[Вул. Уральська, 1, кв.49, смт. Пантелеймонівка, Донеччина, тел.5411]

Нестеров Сергій, 10.04.1957 р.н.; науковий співробітник Інституту археології і етнографії Сибірського відділення Російської академії наук; доктор історичних наук; досліджує етнокультурну історію племен Приамур‘я в ранньому залізному віці і в середньовіччі; автор численних наукових праць, у тому числі монографії «Народы Приамурья в эпоху раннего средневековья» (1998).

[Просп. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, Россия, 630090, тел.(+7 3832) 304648, факс (+7 3832) 301190, e-mail: nesterov@arhaeоlogy.nsc.ru]
Нємец Ігор, 09.06.1927 р.н.; викладач Бєлгородської державної технологічної академії будівельних матеріалів; доктор технічних наук, професор; автор численних наукових праць з проблем будівельної кераміки; член Українського керамічного товариства.

[Вул. Партизанська, 102, Опішне, Полтавщина, 38164, тел.42175]
Нічик Андрій, 15.07.1979 р.н.; магістр історичних наук, аспірант кафедри археології і античної історії Молдовського державного університету; автор 11 наукових праць; вивчає пізньобронзовий, ранньозалізний вік Карпато-Дунайсько-Понтійського регіону, в тому числі кераміку.

[Str.Mateevici, 60, Chisinau, MD 2009, Rep.Moldova, tel./fax (3732) 240655, tel. (3732) 577594, 9463498, e-mail: nicik@mail.md; http://www.nicic.org]

Нохріна Тетяна, 22.12.1953 р.н.; старший науковий співробітник Інституту археології і етнографії Сибірського відділення Російської академії наук; кандидат історичних наук; досліджує проблеми епохи пізнього палеоліту, епіпалеоліту, мезоліту, неоліту Центральної Азії (Монголія, Казахстан, Узбекистан, Киргизія); методику обробки кам‘яного інвентаря; походження, час побутування, територію поширення і функціональне призначення «утюжків»; автор численних наукових праць, у тому числі співавтор монографій: «Археологические памятники Аргазинского водохранилища (эпохи камня и бронзы)» (1993), «Методика обработки коллекций каменного инвентаря неолитического времени» (1993), «Археологические комплексы пещеры Караунгур (Южный Казахстан) (1998).

[Просп. Академика Лаврентьева, 17, Новосибирск, Россия, 630090, тел. (+7 3832) 304648, факс (+7 3832) 301190, e-mail: nohrina@archaeology.nsc.ru]

 

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному