Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

Ханко Віталій, 31.08.1937 р.н.; викладач Полтавського державного технічного університету ім.Юрія Кондратюка, Заслужений працівник культури України; автор численних публікацій з проблем історії мистецтва та краєзнавства.

[Першотравневий просп., 24, Полтава, 36601, тел.24258]

Ханко Остап, 17.06.1975 р.н.; редактор відділу журналу «Образотворче мистецтво»; член Національної спілки художників України; досліджує народне мистецтво, переважно гончарство, в його мистецтвознавчому, культурологічному, етнографічному, археологічному, технологічному аспектах; нині працює над темою: «Гончарські осередки Полтавщини»; автор численних наукових статей у періодиці.

[Вул.Кіндратенка, 7, кв.23, Полтава, 36009, Україна]

Хижинський Володимир, 28.07.1971 р.н.; асистент кафедри дизайну Луцького державного технічного університету, аспірант Львівської академії мистецтв; працює над темою: «Кам'янець-Подільська художньо-промислова школа у творчому просторі України І половини ХХ століття. Проблеми генезису та інспірації».

[Пров.Волі, 37/35, Луцьк, 03323, тел. 45311]


Хохлова Катерина, кандидат мистецтвознавства, член Спілки художників Росії; основний напрямок наукових досліджень – історія й теорія розвитку російського народного мистецтва, зокрема гончарства; автор наукових праць з проблем російського народного гончарства, у тому числі монографій: «Современная керамика и народное гончарство» (1969), «Производство художественной керамики» (1978), «Керамика Скопина» (2000).

[Ул.Строителей, 4, корпус 2, кв.10, Москва, 119311, Россия, тел.(+7 495) 9302330)]
Худаш Михайло, 20.12.1925 р.н.; старший науковий співробітник відділу історичної етнології Інституту народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор; був членом Спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій з українського мовознавства при Ужгородському державному університеті; автор численних наукових праць, у тому числі монографій: «Лексика українських ділових документів кінця ХVI-початку ХVII ст. (На матеріалах Львівського Ставропігійського братства)» (1961), «Із історії української антропонімії» (1977), «Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.: У 2-х томах» (1977, 1978, cпівавтор), «Короткий тлумачний словник української мови» (1978, співавтор); «Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення)» (1991, співавтор), «Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від слов’янських автохтонних відкомпозитних скорочених особових імен)» (1995); дві монографії нині друкуються: «Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від відапелятивних антропонімів)» та «Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від апелятивів)».

[Вул.Ярославенка, 47, кв.7, Львів, 79034, тел.708110]

 

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному