11 березня 1986 року в Опішному, за дорученням Ради Міністрів України, засновано Музей гончарства. Через три роки (03.11.1989) прийнято урядову постанову про формування на його базі Державного музею-заповідника українського гончарства — етномистецтвознавчого науково-дослідницького і культурно-освітнього закладу, національної гончарської скарбниці України. Нині музей-заповідник постає Всеукраїнським центром дослідження, збереження й популяризації гончарської спадщини України.

Діяльність музею-заповідника спрямована на збирання польових матеріалів, формування колекцій, наукове вивчення та популяризацію українського гончарства. У даний час заклад не має постійної експозиції — новітні будівлі проектуються. 1995 року відкрито Науково-дослідницький центр музею-заповідника, аналогів якому немає в жодному іншому музейному закладі як України, так і поза її межами. У його складі функціонують: Центр досліджень українського гончарства, Центр спеціальних методів дослідження кераміки, Центр інформації та джерелознавства українського гончарства (Гончарська книгозбірня України, Національний архів українського гончарства, Аудіовізуальний фонд українського гончарства, Аудіовізуальна студія українського гончарства, видавництво «Українське Народознавство»), Центр збереження мистецьких традицій, Центр розвитку духовної культури (дискоклуб, масова бібліотека, виставкова зала, мистецька крамниця). Планується формування Гончарського етнопарку (експозиції просто неба традиційного побуту українських гончарів).

В Опішному сформувався чисельний науковий колектив, інтелектуальний потенціал якого в сфері дослідження гончарства не має рівних в Україні. Зокрема, науковими співробітниками розробляються 22 наукові теми з найрізноманітніших проблем археології, історії, етнографії, мистецтва та технології кераміки. До його діяльності причетні провідні вчені в даній галузі знань. Куратором Центру спеціальних методів дослідження кераміки є відомий у світі дослідник східноєвропейського гончарства, доктор історичних наук Олександр Бобринський. Чотири працівники музею-заповідника навчаються в аспірантурі інститутів системи Вищої школи України. Музей підтримує творчі і наукові зв’язки з найбільшими керамічними музеями США, Франції, Великобританії, Іспанії, Португалії, Нідерландів, Німеччини, Бельгії, Італії, Швейцарії та інших країн, Міжнародною академією кераміки в Женеві, Європейським центром світової кераміки в Гертогенбоші тощо. Музей-заповідник виступив ініціатором створення Міжнародної асоціації музеїв кераміки.

 


Центр досліджень українського гончарства

Проводяться наукові експедиції до всіх областей України з метою вивчення гончарства,
збирання творів кераміки. Здійснюються археологічні розкопки. Зібрані матеріали проходять наукове
опрацювання. У даний час фондові колекції представляють здобутки гончарних осередків України
від найдавніших часів до наших днів. Склалася унікальна збірка глиняної іграшки. Формується колекція
зарубіжного гончарства. Опрацьовуються наукові теми, влаштовуються наукові конференції та семінари
з проблем українського гончарства.

 

 

Національний архів українського гончарства

Займається пошуком та збереженням писемних документів, пов’язаних з історією гончарства.
Формуються персональні фонди дослідників (дисертації, рукописи, спогади, щоденники
та звіти експедицій), майстрів-гончарів та художників-керамістів (спогади, біографічні матеріали);
колекції періодичних публікацій, документів організацій, пов’язаних з гончарством.
Спеціалізується на пошуку та збереженні аудіовізуальних матеріалів, що висвітлюють історію гончарства,
особливості виробництва, форм та орнаментики керамічних виробів, традиційний побут майстрів
(негативи, слайди, фотографії, кінофільми, відеофільми, звукові записи). Найбільша в Україні збірка
відеофільмів про гончарні центри України та технологію гончарного виробництва світу (Україна, США,
Англія, Японія). Формується комп’ютерний банк даних.

 

 

Гончарська Книгозбірня України

Республіканська спеціалізована бібліотека. Найбільша в Україні збірка літератури з проблем
українського та світового гончарства. Комплектується періодичними керамологічними виданнями
Росії, США, Англії, Франції, Німеччини, Іспанії, Португалії, Італії, Австралії. Багата колекція літератури
XIX-початку XX століть. Поважний фонд видань української діаспори.

 

 

Аудіовізуальна студія українського гончарства

Головне завдання — фотографування та фільмування виробничих процесів, пов’язаних з гончарством,
звичаїв та обрядів гончарів, особливостей традиційного побуту. Функціонують фотолабораторія
з комп’ютерною системою обробки та редагування фотографій та інших ілюстративних матеріалів;
відеозйомочний і монтажний комплекси Panasonic з комп’ютерною системою обробки відеоінформації.

 

 

Центр спеціальних методів дослідження кераміки

У межах України — унікальний осередок палеоетнографічних, фізико-хімічних аналізів кераміки
з використанням комп’ютерних технологій та електронного мікроскопа.
Розробляється методика технологічно-лабораторних студій археологічної кераміки.
Формується комп’ютерний банк даних української керамохронології.

 

 

Національна галерея української монументальної скульптури

Формується на території Науково-дослідницького центру українського гончарства з 1997 року.
Основу складають твори монументальної кераміки, що створюються визначними українськими
гончарями, художниками-керамістами, скульпторами під час престижних щорічних
Національних симпозіумів гончарства, симпозіумів монументальної кераміки в Опішному
«Поезія гончарства на майданах і в парках України».
Галерея просто неба єдина в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

НА ПОЧАТОК

| ПІДРОЗДІЛИ | КОЛЕКЦІЇ | ВИСТАВКИ | СИМПОЗІУМИ | КОНФЕРЕНЦІЇ | ЕКСКУРСІЇ | ПЕРСОНАЛІЇ | ОПІШНЕ | КРАМНИЦЯ |

102, Партизанська, Опішне, Полтавщина, 38164, Україна; тел.: (05353) 42416, 42415, факс: (05353) 42416
opishne_museum@poltava.ukrtel.net

© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному