Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English


•УКЖ• 1 • 2002

•УКЖ• 2 • 2002 •УКЖ• 3 • 2002 •УКЖ• 4 • 2002


 

Зміст
“Українського Керамологічного Журналу”
за 2002 рік

 

СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Павлюк Степан, Глизь Іван, Пошивайло Олесь. Дорогі творці і приятелі «Українського керамологічного журналу»! [3, c.5]
Пошивайло Олесь. Гончарні осередки України: від зеніту до заходу [4, с.3-8]
Пошивайло Олесь. Керамологічна критика: «од молдаванина до фінна все мовчить» [3, c.6-9]
Пошивайло Олесь. Монументалізація українського гончаротворення [1, с.5-6]
Пошивайло Олесь. Спадкоємність гончаротворення України [2, с.5-10]

СЛОВО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ «УКЖ»
Пошивайло Ігор. Глиняні скрижалі Трипілля [4, с.16-22]
Степовик Дмитро. Ікони, які дивляться у майбутнє [4, с.9-15]

КОНЦЕПЦІЇ
Концепція діяльності Інституту керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
та розгортання в Україні керамологічних досліджень [1, с.7-10]

АРХЕОЛОГІЧНА КЕРАМІКА
Гупало Віра, Лосик Марія, Кіндій Ольга. Давні кахлі з Дубна і Львова
(за археологічними матеріалами) [2, с.11-20]
Майко Вадим. До атрибуції однієї унікальної середньовічної посудини салтівської культури Подоння [1, с.11-20]
Троцька Валентина. Знахідка гончарного горна в Опішному [1, с.17-19]
Щербань Анатолій. Керамічні штампи початку раннього залізного віку
[1, с.13-16]
Щербань Олена. Глиняні «хлібці» скіфського часу [1, с.20-22]

ІСТОРІЯ ГОНЧАРСТВА
Метка Людмила. Економічне становище опішненських гончарів наприкінці ХІХ-на початку ХХ століття
[3, с.10-16]


ЕТНОГРАФІЯ ГОНЧАРСТВА
Метка Людмила. Гончарство Луганщини (за матеріалами етнографічної експедиції) [2, с.21-28]
Метка Людмила. Провідні гончарні осередки Луганщини першої половини
ХХ століття [4, с.23-29]
Рахно Костянтин. Гончар ­­— Перунів жрець [3, с.17-24]

ГОНЧАРНІ ОСЕРЕДКИ УКРАЇНИ: ГАВАРЕЧЧИНА
Кравченко Ярослав. Щоб не зупинився гончарний круг [4, с.70-73]
Мотиль Романа. До проблеми збереження Гаварецького осередку димленої кераміки [4, с.68-69]
Пошивайло Олесь. Гавареччина Ярослава Славінського [4, с.82-85]
Ткач Дарія. Краса ночі і безмір космосу (спогад про спроби відродження Гавареччини) [4, с.74-81]

ТЕХНІЧНА КЕРАМІКА
Нємец Ігор. Механохімічний синтез колоїдних силікатів — термінал
малоенергоємних виробництв вогнетривів і будматеріалів
[3, с.25-33]
Семченко Галина. Практичне використання фундаментальних досліджень в області створення новітніх композиційних матеріалів [2, с.65-70]

ГОНЧАРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ
Литвиненко Світлана. До історії деяких гончарських термінів [1, с.23-24]
Литвиненко Світлана. Гончарська лексика як об‘єкт лексикографічного опису [4, с.86-87]

СИМПОЗІУМИ
Ликова Оксана. ІІ Національний конкурс художньої кераміки [1, с.25-28]
Мотрій Валентина. Міжнародний творчий практикум художників-керамістів [1, с.29-32]
Овчаренко Людмила. ІІ Всеукраїнський гончарський фестиваль [2, с.38-48]
Пошивайло Олесь. Фотолітопис ІІ Всеукраїнського гончарського фестивалю [2, с.49-64]
Пошивайло Олесь. Фотонарис І. Конкурс кераміки [1, с.33-44]
Пошивайло Олесь. Фотонарис ІІ. Творчий практикум [1, с.45-64]
Радько Сергій. Відшумів симпозіум [1, с.65-66]

ПОВІДОМЛЕННЯ
Біломеря Микола, Непотачов Олександр. Пантелеймонівська кераміка [3, с.87-88]
Гейко Анатолій. Дещо про кераміку Глинського городища [2, с.133-135]
Литовко Тетяна. Кераміка Петра Мося [3, с.85-86]
Міщанин Віктор. Спогади про гончарство з вуст вишивальниці [3, с.80-84]
Овчаренко Людмила. Заручена з мистецтвом [3, с.76-79]
Онищенко Володимир. Історик мистецтва від Бога [3, с.89]
Онищенко Володимир. У Києві, на Подолі... [2, с.144-146]
Пошивайло Олесь. Колеґіум мистецтв у Опішному в 2001 році [1, с.123]
Пошивайло Олесь, Ликова Оксана. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
в 2001 році [1, с.122]
Пошивайло Олесь, Овчаренко Людмила. Інститут керамології — відділення Інституту народознавства
НАН України в 2001 році [1, с.118-121]
Рейда Роман, Луговий Роман. Деякі знахідки черняхівської культури в зібранні Полтавського краєзнавчого
музею [2, с.136-138]
Самарський Віктор. Микола Піщенко: Гончарний круг долі [3, с.71-73]
Спанатій Любов. До історії гончарного промислу Миколаївщини [3, с.74-75]
Трачук Олексій. Культура Трипілля виходить з підпілля [2, с.139-143]
Щербань Анатолій. Про один тип антропоморфних статуеток ранньоскіфського часу [3, с.68-70]

МИСТЕЦТВО КЕРАМІКИ
Івашків Галина. Мотив «волошки» у декоруванні керамічних виробів [4, с.88-95]

МИСТЦІ ПРО ГОНЧАРСТВО
Вакуленко Микола. Бабусина хата [3, с.92-95]
Віньковський Вячеслав. Ми – подружжя керамістів: Вячеслав Віньковський та Мирослава Росул [3, с.96-97]
Радько Сергій. Думки щодо державного стилю, державного іміджу і наше ставлення до цього [3, с.90-91]

Радько Сергій. Любительство, гончарство, молитва [2, с.29]
Міщанин Віктор. «Хижняківські університети» Івана Білика [2, с.30-37]

ВИСТАВКИ
Гурин Людмила. Субстанція життя в стилі Радька [4, с.98-100]
Матвійчук Наталія. «Передчуття Світанку» [4, с.101-102]
Онищенко Володимир. «Будьмо!» [3, с.98-99]
Онищенко Володимир. «Гуцульщина з приватних збірок Львова» [3, с.100]
Онищенко Володимир. Знайомтесь: Оксана Липа [2, с.131-132]
Онищенко Володимир. Маленький ювілей на межі тисячоліть [1, с.114-115]
Хижинський Володимир. Життя = творчість = гра [1, с.116-117]
Шилімова-Ганзенко Людмила. «Лист Нащадкам» [4, с.96-97]

ГАЛЕРЕЯ
Петро Мось [3, с.101-103]
Пошивайло Олесь. Велич і трагедія Гавареччини [4, с.52-67]
Шевченківські лауреати: Іван Білик [3, с.104-112]

ЕТЮДИ ПРО МИСТЦІВ
Андрієць Ярослав. Опішне відкриває молоді таланти [1, с.110-111]
Андрушенко Оксана. «З глини постали — в глину підемо...» [1, с.88-92]
Бондаренко Вікторія. Декілька штрихів до творчого портрета художника Володимира Шаповалова [1, с.67-72]
Гирман Ольга. Тяжіння опішненської глини [1, с.73-75]
Городнича Юлія. Гідне майбутнє гончарської справи [1, с.112-113]
Городнича Юлія. Трипільська Оранта [1, с.96-97]
Гурин Людмила. Спростити все, що спрощується... [1, с.98-99]
Карунна Ольга. Фантазія в глині [1, с.86-87]
Литвиненко Світлана. Подружжя талановитих мистців [1, с.93-95]
Метка Людмила. Складна простота Лариси Антонової [1, с.108-109]
Овчаренко Людмила. Сучасна кераміка — матеріал безмежних можливостей [1, с.82-85]
Онищенко Володимир. Козаки зайцями не бувають... [4, с.30-32]
Панасюк Галина. «Кераміка — це те, що залишається, коли вже нічого не лишається» [1, с.105-107]
Панасюк Галина. Магнетизм опішненської землі [1, с.100-102]
Пошивайло Світлана. Мистці Черкащини в столиці гончарства [1, с.80-81]
Троцька Валентина. Художник-кераміст Галина Жук [1, с.76-77]
Троцька Валентина. Шлях до прекрасного [1, с.78-79]
Яценко Марія. Ірина Норець [1, с.103-104]

ГОНЧАРСЬКІ ШКОЛИ
Овчаренко Людмила. Макаровоярівська керамічна кустарно-промислова школа (1927-1935) [3, с.56-67]

КЕРАМІКА В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ
Вакуленко Микола. Студія кераміки Ялтинського міського підліткового центру: вивіски змінювалися
та підвал залишався той самий [2, с.83-86]
Віньковський Вячеслав. Гончарство в Ужгородській дитячій школі мистецтв [2, с.78-82]
Воронова Людмила. Гончарство в Будинку творчості дітей та молоді м.Лутугине на Луганщині [2, с.91-93]
Липчанська Любов. Гурток «Кераміка» Чугуївського центру туризму та краєзнавства [2, с.77]
Пугач Володимир, Панасенко Анатолій. Досвід підготовки фахівців з кераміки у Донецькому національному технічному університеті [2, с.71-72]
Редчук Галина. Проблема з проблемами (навчання — стежка від душі до душі) [2, с.73-76]
Чапля Олена. «Зернятко» та його паростки [2, с.87-90]

КОЛЕГІУМ МИСТЕЦТВ У ОПІШНОМУ
Зубань Валентина. Яскрава сторінка в літописі гончарського буття України [2, с.99-103]
Зубенко Тетяна. Національне художнє виховання в гончарській столиці України [2, с.104-107]
Матвійчук Наталя. Вчитися бачити прекрасне [2, с.114-116]
Педченко Світлана. Сьогодення Колеґіуму мистецтв у Опішному [2, с.94-98]
Редчук Галина. Творимо художній світ дитини [2, с.108-113]
Талахно Сергій. Деякі психолого-педагогічні аспекти діяльності спеціалізованої художньої школи в осередку народного мистецтва [2, с.117-118]

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В ЖИТОМИРІ
Вишневецька Ірина. Ірина Ратнер — творець пластичних філософем [2, с.125-127]
Ратнер Ірина. Як «нищі туляться» до кераміки вже 25 років [2, с.119-124]

ГАЛИЦЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЬО-РЕМІСНИЧА ШКОЛА
Перекліта Петро. Шляхом опанування прадавнього ремесла [2, с.129-130]
Сидорук Стефанія. Регіональна школа відродження національного мистецтва [2, с.128]

ГОНЧАРСЬКІ СКАРБНИЦІ
Івашків Галина. Жива книга кахельного ремесла [3, с.34-42]

ДЖЕРЕЛА
Нестеренко Петро. Довідка «УКЖ»: Сергій Нечипоренко [3, с.55]
Пошивайло Олесь. Опішне кінця 1940-х-початку 1950-х років [3, с.43-54]

ДИСЕРТАЦІЇ
Пошивайло Олесь. Пистинський центр гончарства ХІХ-першої половини ХХ століття (Історія, типологія, художні особливості, майстри)
[1, с.124-125]

ВСЕУКРАЇНСЬКА ДИСКУСІЯ
Онищенко Володимир. Традиційні роздуми про гончарну майстерню [1, с.126-127]

УКРАЇНСЬКЕ КЕРАМІЧНЕ ТОВАРИСТВО
Пошивайло Олесь. Міжрегіональна і міжгалузева співпраця керамологів — знамено новітньої України [1, с.135-138]
Семченко Галина. Перспективи розвитку технічної кераміки в Україні [1, с.132-134]

КОНФЕРЕНЦІЇ
Литвиненко Світлана. Всеукраїнські семінари «Актуальні питання української лінгвогеографії»
та «Актуальні проблеми української діалектології» [1, с.152-153]
Литвиненко Світлана. «Діалектна лексикографія» [3, с.113]
Народне мистецтво — першооснова духовного життя народу: Рекомендації органам центральної і місцевої виконавчої влади щодо ефективної підтримки осередків народного мистецтва й використання їхнього потенціалу для культурно-економічного розвитку України (витяг) [1, с.146-148]
Пошивайло Олесь. Міжнародна науково-практична конференція «Відродження визначних центрів народного мистецтва України: блеф романтиків чи прогноз аналітиків?» [1, с.139-145]
Семченко Галина, Козлов Дмитро, Чопенко Ніна. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми виробництва теплоізоляційних шамотних матеріалів та їх використання» [2, с.150-151]
Семченко Галина. Перші наукові читання імені академіка НАН України Анатолія Бережного «Фізико-хімічні
проблеми керамічного матеріалознавства» [1, с.149-151]

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА
Витяг з Указу Президента України «Про присвоєння почесних звань України працівникам культури
і мистецтва» [3, с.114]
Закон України «Про народні художні промисли» [4, с.103-106]
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про народні художні промисли» [4, с.106]
• Перелік видів виробництв і груп виробів народних художніх промислів [4, с.106-107]
• Положення про Державну художньо-експертну раду з народних художніх промислів [4, с.108-109]
• Порядок надання статусу підприємства народних художніх промислів [4, с.109]
• Типове положення про заповідні території народних художніх промислів [4, с.108]
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу наглядових рад Національного
музею Тараса Шевченка та Національного музею-заповідника українського гончарства» [1, с.154]

РЕЦЕНЗІЇ
Онищенко Володимир. Чи можна «боси та взути в постоли» дійти до Трипілля? [3, с.129-130]
Петрякова Фаїна. Кубатура «скульптури» – «пластики» з фарфору [3, с.122-124]
Пошивайло Олесь. Слово на захист студентських керамологічних студій [3, с.125-128]
Пошивайло Олесь. Учорашній день української керамології [3, с.115-121]

ЮВІЛЕЇ
Ликова Оксана. «У мистецтві головне — відсутність фальші» [4, с.122-123]
Міщанин Віктор. Сторінки з історії гончарського роду Пічок (до 150-річчя з дня народження Павла Пічки — корифея малобудищанського гончарства) [4, с.110-121]
Онищенко Володимир. Людина-легенда [1, с.131]
Пошивайло Олесь. Патріарху української керамології — Юрію Лащуку —
лише 80! [1, с.128-130]
Пошивайло Олесь. Патрону опішненських гончарів — Леоніду Сморжу ­­­— 75! [4, с.124]
Сморж Леонід. Короткі спогади про минулі літа [4, с.125-126 ]

НЕЗАБУТНІ
Григорій Денисенко [4, с.132]
Грималюк Ростислава. «Бог у деталях»: спогад про Фаїну Петрякову
[3, с.131-133]
Космолінська Наталка. Сяйлива [3, с.134]
Мельничук Лідія. Спомин про майстра [4, с.127-131]
Онищенко Володимир. Гончарський подвижник [4, с.133]
Пошивайло Олесь. Етнології віддане серце [3, с.135-137]
Пошивайло Олесь, Мотрій Валентина. Нев‘янучі квіти Параски Біляк [3, с.138-141]
Сморж Леонід. Життя, віддане кераміці [3, с.142-143]

ЧУЖОЗЕМНЕ ГОНЧАРСТВО
1-й Міжнародний фестиваль гончарів у Скопині: Положення, програма [3, с.144-145]
The 53rd International Competition for Contemporary Ceramic Art will de held in Faenza [2, с.147-149]

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ
Гоцуляк Марія [1, с.156-158]
Гудак Василь. Український керамологічний журнал [2, с.155-156]
Живко Валентина [3, с.146-148]
Міловзоров Олександр. Суб‘єктивні враження від побаченого в Опішному [2, с.153-154]
Онищенко Володимир [3, с.149]
Пошивайло Ігор. Керамологічні перегони Опішного [4, с.134-136]
Сморж Леонід [2, с.154]
Трачук Олексій. Відкритий лист Об‘єднання громадян «Товариство Коло-Ра» про кераміку
як джерело свідомості [2, с.152]
Ханко Віталій [3, с.149]
Ханко Віталій. З‘ява нового журналу [1, с.155-156]
Худаш Михайло [1, с.158]
Худаш Михайло [4, с.136-137]
Щербань Анатолій. Етюд про музей [3, с.150]

ГОНЧАРСЬКА КНИГОЗБІРНЯ УКРАЇНИ
Карунна Ольга. Крутенко Наталія. Розповіді про кераміку [3, с.151]
Карунна Ольга. Микола Вакуленко: Альбом [4, с.143-144]
Панасюк Галина. Гончарській Книгозбірні України — 15 років [4, с.138-142]
Панасюк Галина. Віктор Міщанин. Хутори ви мої, хутори... [4, с.144-145]
Пошивайло Олесь. Антологія альтернативної української поезії зміни епох [4, с.145-146]
Пошивайло Олесь. Старченко Віталій. Глина для Бога: Поезії [3, с.152]
Симпозиум керамики 2001: Каталог [3, с.153-154]
Спільник Вікторія. Видавництву «Українське Народознавство» — 10 років [4, с.147-148]

НОВІ ВИДАННЯ
Гирман Ольга. Українська керамологія. 2002 [2, с.157]
Карунна Ольга. Давня кераміка України. — Ч.1. [1, с.160]
Карунна Ольга. Древние амфоры в Северном Причерноморье: Справочник-определитель [2, с.158]
Карунна Ольга. Нога Олесь. Українська художньо-промислова кераміка Галичини (1840-1940) [1, с.159-160]

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному