Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

Український Керамологічний Журнал
№ 2-3 (12-13) • 2004

 

 

На першій сторінці обкладинки:
Автор невідомий. Горщик (фрагмент). Глина, гончарний круг, ліплення, полива, дріт, обплітання, 28х28,5 см. Знайдено в селі Попельники,
Івано-Франківщина. 1920-1930-ті роки. Інв. №НД-901.
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Центр досліджень українського гончарства. Фото Олеся Пошивайла 

7....Консервація і реставрація гончарських раритетів в Україні
        Головний редактор Олесь Пошивайло

Досліджуються факти первісної консервації та реставрації глиняних виробів за археологічними та етнографічними матеріалами в Україні, становлення української школи реставрації, у тому числі й кераміки. Акцентується увага на важливості своєчасного здійснення робіт з консервації та реставрації глиняних виробів, особливо ж під час польових археологічних досліджень. Виявляються актуальні проблеми сучасної реставрації кераміки, зокрема, малочисельність фахівців та слабке матеріальне забезпечення їх професійної діяльності, відсутність друкованих посібників, необхідність створення Музею консервації та реставрації культурної спадщини українців

 

«Слово членів редколегії УКЖ»

23....Проблеми технічної кераміки в Україні
        Галина Семченко (Харків)

Про актуальність розвитку в Україні технічної кераміки, важливість створення з вітчизняної сировини цирконієво-керамічної паливно-комірчаної станції, розробки нових нано- і наноструктурних матеріалів, синтезу конструкційної кераміки. Подано результати застосування механічного методу активації твердофазових реакцій, отримані в Лабораторії конструкційної кераміки та вогнетривів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

 

Етнографія гончарства

27....Українське відьмацтво як продукт еволюції ґендерних відносин
        Костянтин Рахно (Опішне)

Жінки відіграють важливу роль в українській традиційній обрядовості. В українському фольклорі провідними є матріархальні мотиви. Статтю присвячено деяким аспектам жіночого сприйняття відьми – знакового образу в українській фольклорній традиції. Цьому образові притаманно чимало рис ідеальної, досконалої жінки (мудрість, хазяйновитість, іноді краса). Діяльність відьом, відунів (знахарів) та їх спілок, інтерпретована в багатьох легендах, була невід’ємною частиною традиційного сільського й міського життя як спадок давніх язичницьких культів. Використання глиняного посуду та іншого хатнього начиння в ритуальній практиці відьом тісно пов’язано з єдністю сакральної й профанної діяльності в стародавніх культурах

 

Реставрація кераміки

34....Методологія і технологія реставрації кераміки (історичний огляд)
        Тетяна Краснова (Харків)

Природне старіння матеріалів, використаних під час реставрації, у процесі експонування або зберігання кераміки є складним процесом, в основі якого лежить зміна фізико-хімічних властивостей реставраційних матеріалів. Подано відомості про реставраційні матеріали й технології минулого, що доповнюють сучасні уявлення про методи та способи зберігання історичної кераміки, а також допомагають фахівцям під час реставрації виробів. Огляд матеріалів здійснено за літературними джерелами і за експонатами з харківських музеїв і приватних колекцій. Досліджуються властивості клейових складів, їх часові структурні зміни; подаються способи консервації археологічної кераміки в польових умовах


43....Клеї для реставрації археологічної кераміки
        Ганна Шиянова (Київ)

Про особливості різних клеїв та технологію їх застосування для реставрації археологічної кераміки


47....Руйнування археологічної кераміки з фондів Національного музею історії України
        Тетяна Митківська, Елеонора Коваль (Київ)

Про пошкодження археологічної кераміки мікроміцетами, способи їх виділення, результати ідентифікації. Автори визначають основні причини пошкодження глиняних виробів мікроскопічними грибами та їх руйнуючі фактори, звертають увагу на візуальні ознаки ушкодженої поверхні; порушують проблему дезінфекції кераміки та створення банку даних з мікодеструкції кераміки в музеях України та інших країн


52....Атрибуція і реставрація глиняних виробів ХVІ-ХVІІ століть з Острогу
        Ірина Костюк, Олена Попельницька (Київ)

Подано коротку історію заснування, історичного розвитку волинського Острога; охарактеризовано гончарні знахідки під час археологічних досліджень в місті, проведених ученими Державного історичного музею (Київ). Прослідковано хід дереставрації і повторної реставрації трьох глиняних виробів (миски, кухля, сковороди-ринки) з метою надання збереженим частинам посудин експозиційного вигляду

 

Чужоземне гончарство

59....О реставрации и консервации двухпротомных зооморфных фигур
         из Цихегоджи-Археополиса
         Эка Месхидзе, Нино Кебуладзе (Тбилиси, Грузия)

Про Державний музей Грузії імені Симона Джанашія, діяльність музейної хіміко-реставраційної лабораторії; випадки розвалювання глиняного посуду в умовах високої вологості; археологічні дослідження давньої столиці держави Егрисі – Цихегоджі-Нокалакеві, під час яких було знайдено значну кількість фрагментів глиняних фігур; про особливості реставрації трьох двопротомних скульптурок оленів


62....Балхарская керамика
         Марика Чемия (Тбилиси, Грузия)

Про розвиток гончарства в різних районах Дагестана, особливості виготовлення глиняних виробів у лакському селі Балхар


64....Скопин – центр российского гончарства
         Екатерина Хохлова (Москва, Россия)

Про історію розвитку гончарства в місті Скопин Рязанської області Російської Федерації протягом ХІХ-ХХ століть; становлення, занепад і відродження декоративного стилю місцевого промислу, перетворення осередку у визначний центр народного гончарства Росії; аналізуються творчі пошуки провідних скопинських майстрів 1960-х–1990-х років


73....Скопин: ідеологічний міф совєтського мистецтвознавства й реальні досягнення
         давнього гончарного центру Росії (керамологічні студії після І Міжнародного
         фестивалю гончарів)
         Олесь Пошивайло (Опішне)

Про заходи Міжнародного фестивалю гончарів у відомому осередку російського народного гончарства – місті Скопин Рязанської області Російської Федерації (23-27.09.2002); вияви паралельного розвитку гончарних промислів Опішного та Скопина в ХХ столітті.
Подано керамологічний аналіз мистецтвознавчих публікацій, присвячених гончарству Скопина та розвиткові в ньому художньої кераміки, виявлено факти неточного висвітлення вченими історичних подій, які нерідко переходять у свідомі фальсифікації історичних реалій. Аналізується процес народження й подальшого утвердження совєтського ідеологічного міфа про «світову славу» скопинського гончарства другої половини ХІХ–початку ХХ століть, з’ясовується генетичний зв’язок місцевих художніх виробів із мистецькими традиціями українського (опішненського) гончарства та діяльністю славетних російських художників, які гуртувалися навколо керамічних майстерень «Абрамцево», а також у Талашкіно, Кікеріно; визначається завдання фундаментального дослідження давнього гончарного осередку Росії

 

Гончарні школи

105....Земська гончарна навчальна майстерня в селі Олешня Чернігівської
           губернії (1895-1898)
           Людмила Овчаренко (Опішне)

Досліджуються передумови виникнення, діяльність та закриття земської гончарної майстерні-школи в с.Олешня Ріпкинського повіту Чернігівської губернії наприкінці ХІХ століття; аналізуються особливості організації навчального процесу, технологічні досягнення, асортиментний склад гончарної продукції, вплив майстерні на стан гончарного промислу в регіоні


119....До історії Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя
           (1896-1915)
           
Олег Белько (Полтава)

Про передумови відкриття та діяльність упродовж 1896-1915 років Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя; з’ясовано мету і завдання навчального закладу, особливості організації навчального процесу, специфіку лабораторних експериментів викладачів і учнів, технічні засоби навчання; подано відомості про працевлаштування випускників школи за 1906-1915 роки


124....Опішненська школа майстрів художньої кераміки (1936-1941)
           Олена Щербань (Опішне)

На основі архівних джерел, керамологічних матеріалів, зібраних автором, аналізується діяльність Опішненської школи майстрів художньої кераміки від часу її заснування до закриття (1936-1941): подано відомості про учителів та учнів, методику викладання, організацію навчального процесу; виявляється вплив закладу на розвиток народного гончарства в Опішному, в інших гончарних осередках України і зарубіжжя


134....Бухгалтер Опішненської художньої керамічної школи-майстерні
           (за матеріалами кримінальної справи)
           Віктор Міщанин (Опішне)

На основі архівних матеріалів Служби безпеки України з’ясовано трагічну долю бухгалтера Опішненської художньої керамічної школи-майстерні Григорія Максимовича Кремпохи, засудженого за безпідставними звинуваченнями в антирадянській агітації; відтворено тогочасну атмосферу загальної недовіри і страху, насаджуваних більшовицьким режимом

 

Повідомлення

139....Гончарна артіль інвалідів «Селянин» у селі Таромське Дніпропетровської
           області (1931-1937)
           Людмила Метка (Опішне)

Дисертації

144....«Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття
           
(соцреалізм і свобода творчості)»

Незабутні


Петро Лінинський (01.10.1920-10.07.2003)

149....Хранитель кахельних літописів
           Олесь Пошивайло (Опішне)
155....Спогад про одну зустріч
           Ірина Чирка (Опішне)
156....Мої зустрічі з Маестро
           Любомир Сеник (Львів)
158....У вінок шани
           Раїса Захарчук-Чугай (Львів)
160....Штрихи до портрета
           Микола Моздир (Львів)
162....Слово про збирача кераміки і реставратора
           Галина Івашків (Львів)
167....Моя співпраця з Петром Лінинським
           Борис Возницький (Львів)
168....Спомин про Петра Лінинського («перерваний стаж»: 20.03-05.05.1987)
           Тарас Лозинський (Львів)

Конференції

169....«Реставрація музейних пам‘яток в сучасних умовах: Проблеми та шляхи їх вирішення»

Листи до редакції

170....А я ще щось намалюю...
           Мотрона Назарчук (Запоріжжя)

Наші автори

Інформація

Галерея

           Ілюстративні матеріали до статей:
177....Скопин: ідеологічний міф совєтського мистецтвознавства й реальні досягнення
           давнього гончарного центру Росії (керамологічні студії після І Міжнародного
           фестивалю гончарів)

 

 

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному