Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English
 

Український Керамологічний Журнал
№ 1 (7) • 2003

 

 

На першій сторінці обкладинки:
Керамолог, молодший науковий співробітник Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, аспірант Інституту археології НАН України Анатолій Щербань з античною амфорою
з фондів Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному. Опішне. 02.03.2003. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Національний архів українського гончарства. Фото Олеся Пошивайла 

7......Археологічна цілина українського світу
        Головний редактор Олесь Пошивайло

 

«Слово членів редколегії УКЖ»

10......Слово про археологічну кераміку
          Петро Толочко (Київ)

Археологічна кераміка України

13......Викопна кераміка як носій історичної інформації
          Роман Берест (Львів)
18......До питання про кераміку і ментальність давніх суспільств
          (за матеріалами доби ранньої бронзи Північно-Західного Причорномор’я)
          Світлана Іванова (Одеса)
25......Керамічні моделі саней трипільської культури
          Наталя Бурдо (Київ)
31......Об’ємні глиняні символи трипільської культури
          Михайло Відейко (Київ)
35......Про один поховальний комплекс чорноліської культури в Нижньому Поворсклі
          Ірина Кулатова, Олександр Супруненко (Полтава)
44......Кераміка ранньослов’янського поселення Обухів-VІІ у Київському Подніпров’ї
          Наталя Абашина, Андрій Скиба (Київ)
49......Аланський середньовічний посуд Криму VІІІ-першої половини Х століття
          Вадим Майко, Сергій Сьомин (Сімферополь)
55......Кілька зображень кораблів на середньовічному посуді з Криму
          Ірина Тесленко (Сімферополь)

Чужоземне гончарство

62......Керамические сосуды для плавки металла
          Татьяна Нохрина (Новосибирск, Россия)
66......Керамика курганного могильника Танай-7 в кругу памятников ирменской культуры
          Кузнецкой котловины
          Людмила Мыльникова, Ирина Невзорова (Новосибирск, Россия)
79......Керамика позднеирменской культуры (по материалам поселенческого комплекса
          Омь-1 в Центральной Барабе)
          Людмила Мыльникова, Марина Чемякина (Новосибирск, Россия)
91......Керамические сосуды из жилищ памятника Букинский Ключ-1
          Сергей Нестеров, Ольга Кудрич (Новосибирск, Россия)
97......К вопросу о технике нанесения штампованного декора на раннегальштаттской
          лощёной столовой керамике Карпато-Дунайско-Понтийского региона
          Андрей Ничик (Кишинэу, Молдова), Сорин Аилинкэй (Тульча, Румыния)
108......К вопросу о технологии изготовления глиняной посуды у племен культуры
          штрихованной керамики на территории Беларуси (по материалам городища Ивань)
          Наталья Дубицкая (Минск, Беларусь)
111......Секреты озвученной керамики
          Рустам Сингатулин (Саратов, Россия)

Повідомлення

117......Про деякі особливості сушіння глиняних виробів скіфського часу
             Анатолій Гейко (Полтава)
119......Ще один горщик із міста Гелон
             Петро Гавриш (Полтава)
121......Комплекс кераміки черняхівської культури з Водяного
             Роман Рейда, Роман Луговий (Полтава)
124......Горщики ХІ-ХІІ століть з Волинсько-Подільського пограниччя
             Ярослав Онищук (Львів)
127......Vivat, керамізація!
             Тетяна Зіненко (Опішне)
134......Добрий день, батоно Гія!
             Володимир Онищенко (Київ)
137......нститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України в 2002 році
141......Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному в 2002 році
146......Колеґіум мистецтв у Опішному в 2002 році


Офіційна хроніка

151......Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку визначення категорій
             пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
             пам’яток України»
151......Порядок визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини
             до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
153......Постанова Кабінету Міністрів України «Про занесення пам’яток історії, монументального
             мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих
             пам’яток України»
153......Перелік пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного            
              значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (витяг)
153......Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів
             на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території          
             пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах  
             населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під
             земною поверхнею, під водою на території України»
154......Порядок видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших
              земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах
             охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток
             життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території
             України
155......Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення меж та
             режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської
             діяльності на території історичних ареалів населених місць»
155......Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць,
              обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць
157......Указ Президента України «Про нагородження активістів Українського фонду культури»
              (витяг)
157......Указ Президента України «Про нагородження працівників культури та аматорів
              народного мистецтва» (витяг)
157......Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісного майнового
             комплексу Національного музею-заповідника українського гончарства у державну
             власність»

Ювілеї

158......На спогад про гончаря Лаврентія Онищенка (до 100-річчя від дня народження)
             Віктор Міщанин (Опішне)
161......Степанові Павлюку – 55!
             Ганна Врочинська (Львів)
165......«Із опішненської глини твориться наша історія»
             Олесь Пошивайло (Опішне)


Незабутні

166......Юрій Лащук (15.03.1922-04.01.2003)
             Прощальне слово про Патріарха української керамології
             Олесь Пошивайло (Опішне)

Конференції

170......Міжнародна наукова конференція «Проблеми історії та археології України»
             (до 100-річчя ХІІ Археологічного з’їзду)
             Анатолій Щербань (Опішне)
173......Другі регіональні читання «Пам’яті Михайла Рудинського»
             Валентина Троцька (Опішне)

Листи до редакції

176......Журнал не видихається!
             Михайло Селівачов (Київ)

Гончарська Книгозбірня України

178......Бібліографія українського гончарства. 2001
179......Книга – переможець року
180......Гончарські екслібриси Анни Терехової

Інформація


Наші автори

 

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному