Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English


•УКЖ• 1 • 2003

•УКЖ• 2-4• 2003


 

Зміст
“Українського Керамологічного Журналу”
за 2003 рік

 

СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Пошивайло Олесь. Археологічна цілина українського світу [1, с.5-9]
Пошивайло Олесь. Музейний ландшафт гончарської України [2-4, с.5-24]


СЛОВО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ «УКЖ»

Толочко Петро. Слово про археологічну кераміку [1, с.10-12]


АРХЕОЛОГІЧНА КЕРАМІКА

Абашина Наталя, Скиба Андрій. Кераміка ранньослов‘янського поселення Обухів-VІІ у Київському Подніпров‘ї [1, с.44-48]
Берест Роман. Викопна кераміка як носій історичної інформації [1, с.13-17]
Бурдо Наталя. Керамічні моделі саней трипільської культури [1, с.25-30]
Відейко Михайло. Об‘ємні глиняні символи трипільської культури [1, с.31-34]
Іванова Світлана. До питання про кераміку і ментальність давніх суспільств (за матеріалами доби ранньої бронзи Північно-Західного Причорномор‘я) [1, с.18-24]
Кулатова Ірина, Супруненко Олександр. Про один поховальний комплекс чорноліської культури в Нижньому Поворсклі [1, с.35-43]
Майко Вадим, Сьомин Сергій. Аланський середньовічний посуд Криму VІІІ-першої половини Х століття [1, с.49-54]
Скиба Андрій (див.: Абашина Наталя...)
Супруненко Олександр (див.: Кулатова Ірина...)
Сьомин Сергій (див.: Майко Вадим...)
Тесленко Ірина. Кілька зображень кораблів на середньовічному посуді з Криму [1, с.55-61]


ЕТНОГРАФІЯ ГОНЧАРСТВА

Рахно Костянтин. Божественні близнюки в міфології українського гончарства [2-4, с.25-33]


ГОНЧАРСЬКІ СКАРБНИЦІ УКРАЇНИ

Іванова Ольга. Два предмети зі столового сервізу графа Олександра Безбородька з колекції Національного музею історії України [2-4, с.70-74]
Івашків Галина. Основні етапи формування збірки народної кераміки в Музеї етнографії та художнього промислу [2-4, с.44-59, 173-179]
Ликова Оксана, Пошивайло Олесь. Скарби Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному [2-4, с.34-43, 161-172]
Попельницька Олена. Вироби дрібної пластики ХIV-XVIII століть з Києва в археологічному зібранні Національного музею історії України [2-4, с.60-69]
Пошивайло Олесь (див.: Ликова Оксана...)


ПОВІДОМЛЕННЯ

Гавриш Петро. Ще один горщик із міста Гелон [1, с.119-120]
Гейко Анатолій. Про деякі особливості сушіння глиняних виробів скіфського часу [1, с.117-118]
Закорко Вікторія. Народна кераміка Межиріча у фондах Сумського художнього музею [2-4, с.94-96]
Зіненко Тетяна. Vivat, керамізація! [1, с.127-133]
Калинин Анатолий. Заметки об истории сосудов с секретами в Украине [2-4, с.98-100, 187]
Козловська Валентина. Колекція кераміки Донецького обласного художнього музею [2-4, с.92-93, 185-186]
Ликова Оксана (див.: Пошивайло Олесь...)
Луговий Роман (див.: Рейда Роман...)
Овчаренко Людмила (див.: Пошивайло Олесь...)
Онищенко Володимир. Добрий день, батоно Гія! [1, с.134-136]
Онищук Ярослав. Горщики ХІ-ХІІ століть з Волинсько-Подільського пограниччя [1, с.124-126]
Педченко Світлана. Колеґіум мистецтв у Опішному в 2002 році [1, с.146-150]
Пошивайло Олесь (див.: Яценко Марія...)
• Пошивайло Олесь, Ликова Оксана. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному в 2002 році [1, с.141-145]
Пошивайло Олесь, Овчаренко Людмила. Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України в 2002 році [1, с.137-140]
Рейда Роман, Луговий Роман. Комплекс кераміки черняхівської культури з Водяного [1, с.121-123]
Чашкова Аліна. Колекція кераміки Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара» [2-4, с.75-76, 180-184]
Чергік Наталя. Колекція кераміки Музею історії запорозького козацтва [2-4, с.94-96]
Яценко Марія. Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів [2-4, с.77-85]
Яценко Марія, Пошивайло Олесь. Меморіальний музей-садиба гончарівни Олександри Селюченко [2-4, с.86-91]


ЧУЖОЗЕМНЕ ГОНЧАРСТВО

Аилинкэй Сорин (см.: Ничик Андрей...)
Дубицкая Наталья. К вопросу о технологии изготовления глиняной посуды у племен культуры штрихованной керамики на территории Беларуси (по материалам городища Ивань) [1, с.108-110]
Кудрич Ольга (см.: Нестеров Сергей...)
Мыльникова Людмила, Невзорова Ирина. Керамика курганного могильника Танай-7 в кругу памятников ирменской культуры Кузнецкой котловины [1, с.66-78]
Мыльникова Людмила, Чемякина Марина. Керамика позднеирмеской культуры (по материалам поселенческого комплекса Омь-1 в Центральной Барабе) [1, с.79-90]
Невзорова Ирина (см.: Мыльникова Людмила...)
Нестеров Сергей, Кудрич Ольга. Керамические сосуды из жилищ памятника Букинский Ключ-1 [1, с.91-96]
Ничик Андрей, Аилинкэй Сорин. К вопросу о технике нанесения штампованного декора на раннегальштаттской лощёной столовой керамике Карпато-Дунайско-Понтийского региона [1, с.97-107]
Нохрина Татьяна. Керамические сосуды для плавки металла [1, с.62-65]
Пошивайло Ігор. Подорожній фотонарис про мадярську кераміку [2-4, с.108-111, 188-189]
Сингатулин Рустам. Секреты озвученной керамики [1, с.111-116]
Супруненко Олександр, Тітков Олександр. Колекція кераміки додинастичного Єгипту в Полтаві [2-4, с.101-107]
Тітков Олександр (див.: Супруненко Олександр...)
Чемякина Марина (см.: Мыльникова Людмила...)


ПОСТАТІ

Овчаренко Людмила. Володимир Гагенмейстер [2-4, с.112-120]


ТОЧКА ЗОРУ

Галян Галина. Роздуми над прожектами Остапа Ханка (про стан і перспективи народномистецьких осередків) [2-4, с.133]
Зіненко Тетяна. Провінція і столиця – вічне! [2-4, с.131-132]
Роготченко Олексій. Мистецтвознавство: розповідь про неспокій (соціальні явища у формотворенні елітарної науки) [2-4, с.121-126]
Ханко Остап. Професійність і мистецтво [2-4, с.127-130]


ДИСЕРТАЦІЇ

Пошивайло Олесь. «Генезис основних персонажів української міфології (на матеріалах язичницького культу князя Володимира)» [2-4, с.134-136]


КОНФЕРЕНЦІЇ

Троцька Валентина. Другі регіональні читання «Пам‘яті Михайла Рудинського» [1, с.173-175]
Щербань Анатолій. Міжнародна наукова конференція «Проблеми історії та археології України» [1, с.170-172]
Щербань Анатолій. «Нові дослідження пам‘яток козацької доби в Україні» [2-4, с.137]


ОФІЦІЙНА ХРОНІКА

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку визначення категорій пам‘яток для занесення об‘єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України» [1, с.151]
• Порядок визначення категорій пам‘яток для занесення об‘єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України [1, с.151-152]
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про занесення пам‘яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України» [1, с.153]
• Перелік пам‘яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення, які заносяться до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України (витяг) [1, с.153]
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам‘ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах неселених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України» [1, с.153]
• Порядок видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам‘ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України [1, с.154-155]
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць» [1, с.155]
• Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць [1, с.155-156]
• Указ Президента України «Про нагородження активістів Українського фонду культури» (витяг) [1, с.157]
• Указ Президента України «Про нагородження працівників культури та аматорів народного мистецтва» (витяг) [1, с.157]
• Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу цілісного майнового комплексу Національного музею-заповідника українського гончарства у державну власність» [1, с.157]


ЮВІЛЕЇ

Бондаревський Петро. Потрібно любити Україну! [2-4, с.140-141]
Врочинська Ганна. Степанові Павлюку – 55! [1, c.161-164]
Зіненко Тетяна. «Обрій біг загальмував...» (Сергію Радьку – 40!) [2-4, с.138-139, 190-191]
Міщанин Віктор. На спогад про гончаря Лаврентія Онищенка (до 100-річчя від дня народження) [1, с.158-160]
Пошивайло Олесь. «Із опішненської глини твориться наша історія» [1, с.165]
Пошивайло Олесь. Поріднений з гончарівниками Опішного (Петру Бондаревському – 65!) [2-4, с.142]


НЕЗАБУТНІ

Пошивайло Олесь. Прощальне слово про Патріарха української керамології [1, с.166-169]


ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

Гончар Іван. Хочу зробити Музей гончарства Буковини! [2-4, с.143]
Клименко Олена [2-4, с.147]
Максименко Алексей. Наши корни с Украины [2-4, с.146]
Мордина Вера. Берегите нашу историю! [2-4, с.145]
Селівачов Михайло. Журнал не видихається! [1, с.176-177]
Хохлова Катерина [2-4, с.147]


ГОНЧАРСЬКА КНИГОЗБІРНЯ УКРАЇНИ

Карунна Ольга. Бібліографія українського гончарства. 2001 [1, с.178]
Онищенко Володимир. Книга – переможець року [1, с.179]
Пошивайло Олесь. Гончарські екслібриси Анни Терехової [1, с.180-183]
Пошивайло Олесь. Нова «гончарська» серія у філокартії України [2-4, с.148-155]


ДОВІДКА «УКЖ»

• Петро Толочко [1, с.12]
• Терехова Анна. Анна Терехова про себе [1, с.183]


ГАЛЕРЕЯ

Ілюстративні матеріали до статей:
• Скарби Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному [2-4, с.161-172]
• Основні етапи формування збірки народної кераміки в Музеї етнографії та художнього промислу [2-4, с.173-179]
• Колекція кераміки Українського центру народної культури «Музей Івана Гончара» [2-4, с.180-184]
• Колекція кераміки Донецького обласного художнього музею [2-4, с.185-186]
• Заметки об истории сосудов с секретами в Украине [2-4, с.187]
• Подорожній фотонарис про мадярську кераміку [2-4, с.188-189]
• «Обрій біг загальмував...» (Сергію Радьку – 40!) [2-4, с.190-191]


ІНФОРМАЦІЯ

• Альфа-дизайн [1, с.192]
• Міжнародні науково-технічні заходи 2003 року, пов‘язані з керамологічною проблематикою [1, с.184]
• Харківська міська художня галерея. Квітень 2003: «А мені літать охота!». Виставка-акція художника-кераміста Жанни Соловйової [1, с.185]

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному