Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English

Український Керамологічний Журнал
№ 1 (3) • 2002

 

 

На першій сторінці обкладинки:
Михайло Дідківський (Вінниця). Монументальна скульптура «Доброго ранку, Опішне!». Глина, гончарний круг, теракота. Висота 283 см. Фрагмент. Опішне. 2001. Перша премія у номінації «Монументальна кераміка». Національний музей-заповідник українського гончарства
в Опішному, Національна галерея монументальної кераміки.
Фото Олеся Пошивайла. 

5......Монументалізація українського гончаротворення
        Головний редактор Олесь Пошивайло

 

Концепції

7......Концепція діяльності Інституту керамології — відділення Інституту народознавства НАН
        України та розгортання в Україні керамологічних досліджень

Археологічна кераміка

11......До атрибуції однієї унікальної середньовічної посудини салтівської культури Подоння
           Вадим Майко
13......Керамічні штампи початку раннього залізного віку
          Анатолій Щербань
17......Знахідка гончарного горна в Опішному
          Валентина Троцька
20......Глиняні «хлібці» скіфського часу
          Олена Щербань

Гончарська термінологія

23......До історії деяких гончарських термінів
          Світлана Литвиненко

Симпозіуми

          ІІ Національний симпозіум гончарства «Опішне-2001» під Патронатом Президента України
          та Верховної Ради України
25......ІІ Національний конкурс художньої кераміки
          Оксана Ликова
29......Міжнародний творчий практикум художників-керамістів
           Валентина Мотрій
33......Фотонарис І. Конкурс кераміки
45......Фотонарис ІІ. Творчий практикум
65......Відшумів симпозіум
           Сергій Радько

Етюди про мистців

67......Декілька штрихів до творчого портрета художника Володимира Шаповалова
           Вікторія Бондаренко
73......Тяжіння опішненської глини
           Ольга Гирман
76......Художник-кераміст Галина Жук
           Валентина Троцька
78......Шлях до прекрасного
           Валентина Троцька
80......Мистці Черкащини в столиці гончарства
           Світлана Пошивайло
82......Сучасна кераміка – матеріал безмежних можливостей
           Людмила Овчаренко
86......Фантазія в глині
           Ольга Карунна
88......«З глини постали – в глину підемо...»
           Оксана Андрушенко
93......Подружжя талановитих мистців
           Світлана Литвиненко
96......Трипільська Оранта
           Юлія Городнича
98......Спростити все, що спрощується.
           Людмила Гурин
100......Магнетизм опішненської землі
             Галина Панасюк
103......Ірина Норець
             Марія Яценко
105......«Кераміка – це те, що залишається, коли вже нічого не лишається»
             Галина Панасюк
108......Складна простота Лариси Антонової
             Людмила Метка
110......Опішне відкриває молоді таланти
             Ярослав Андрієць
112......Гідне майбутнє гончарської справи
             Юлія Городнича

Виставки

114......Маленький ювілей на межі тисячоліть
             Володимир Онищенко
116......Життя = творчість = гра
             Володимир Хижинський

Повідомлення

118......Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України в 2001 році
122......Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному в 2001 році
123......Колеґіум мистецтв у Опішному в 2001 році

Дисертації

124......Пистинський центр гончарства ХІХ-першої половини ХХ століття
            (Історія, типологія, художні особливості, майстри)

Всеукраїнська дискусія

126......Традиційні роздуми про гончарну майстерню
             Володимир Онищенко

Ювілеї

128......Патріарху української керамології — Юрію Лащуку — лише 80!
131......Людина-легенда

Українське керамічне товариство

132......Перспективи розвитку технічної кераміки в Україні
             Галина Семченко
135......Міжрегіональна і міжгалузева співпраця керамологів — знамено новітньої України
             Олесь Пошивайло

Конференції

139......Міжнародна науково-практична конференція «Відродження визначних центрів
             народного мистецтва України: блеф романтиків чи прогноз аналітиків?»
146......Народне мистецтво — першооснова духовного життя народу: Рекомендації органам
             центральної і місцевої виконавчої влади щодо ефективної підтримки осередків
             народного мистецтва й використання їхнього потенціалу для культурно-економічного
             розвитку України (витяг)
149......Перші наукові читання імені академіка НАН України Анатолія Бережного «Фізико-хімічні
             проблеми керамічного матеріалознавства»
152......Всеукраїнські семінари «Актуальні питання української лінгвогеографії» та «Актуальні
             проблеми української діалектології»


Офіційна хроніка

154......Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу наглядових рад
             Національного музею Тараса Шевченка та Національного музею-заповідника
             українського гончарства»

Листи до редакції

155......З’ява нового журналу
             Віталій Ханко
156......Марія Гоцуляк
158......Михайло Худаш

Нові видання

159......Нога Олесь. Українська художньо-промислова кераміка Галичини (1840-1940)
160......Давня кераміка України. — Ч.1.

 

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному