Дискусії, обговорення статей Поштова адреса, телефони Інформація про журнал
Останній номер Номери минулих років Готуються до друку Автори статей Конкурси публікацій Передплата та представництва Вимоги до статей
Українська мова English


•УКЖ• 1 • 2004

•УКЖ• 2-3• 2004

•УКЖ• 4 • 2004


 

Зміст
“Українського Керамологічного Журналу”
за 2004 рік

 

СЛОВО ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Пошивайло Олесь. Гончарство як індикатор етносуспільних пріоритетів [4, с.7-14]
Пошивайло Олесь. Керамологічні сюжети в постсовєтській археологічній науковій літературі: домінанта профанного [1, с.7-15]
Пошивайло Олесь. Консервація і реставрація гончарських раритетів в Україні
[2-3, с.7-22]


СЛОВО ЧЛЕНІВ РЕДКОЛЕГІЇ «УКЖ»

Наулко Всеволод. «Від Сяну і по Дон русин всюди автохтон...»: до питання етнічної ідентифікації русинів [4, с.15-19]
Пащенко Володимир. Соціалізм на церковному згарищі [1, с.16-24]
Семченко Галина. Проблеми технічної кераміки в Україні [2-3, с.23-26]


АРХЕОЛОГІЧНА КЕРАМІКА

Гаврилюк Надія. Історія дослідження кераміки доби раннього заліза та археологічне матеріалознавство [1, с.25-29]
Відейко Михайло. Про характер та обсяги виробництва глиняного посуду в трипільських протомістах [1, с.30-36]
Гавриш Петро, Гейко Анатолій. Застосування оброблених уламків глиняного посуду доби пізньої бронзи – раннього заліза (за матеріалами Більського городища) [1, с.37-44]
Щербань Анатолій. Технологічні особливості виготовлення глиняних кружал як формотворчий фактор [1, с.45-50]


ЕТНОГРАФІЯ ГОНЧАРСТВА

Метка Людмила. Гончарство Харківщини середини ХХ століття (за матеріалами керамологічних експедицій) [1, с.102-111]
Міщанин Віктор. Збут виробів гончарями малих осередків Опішненського гончарного регіону наприкінці ХІХ– у першій половині ХХ століття [1, с.112-118]
Овчаренко Людмила, Пошивайло Олесь. Олешнянська земська гончарна майстерня: безрезультативні спроби модернізації народної технології гончарства [4, с.39-47]
Рахно Костянтин. Відгомін антропогонічних міфів на європейській кераміці [1, с.97-101]
Рахно Костянтин. Проблеми та напрямки дослідження сакрального в українському гончарстві [4, с.21-26]
Рахно Костянтин. Українське відьмацтво як продукт еволюції ґендерних відносин [2-3, с.27-33]
Щербань Анатолій, Щербань Олена. Про виготовлення глиняного посуду в Каневі [4, с.27-38]


ІСТОРІЯ ГОНЧАРСТВА

Васильева Марина. Черниговские Вишенки как центр постхабанского гончарного производства последней трети ХVІІІ века [4, с.60-74]
Каплун Наталя, Смілянська Наталя. До історії гончарного промислу села Макарів Яр [4, с.48-59]
Коваленко Оксана. Матеріали до історії гончарства Полтави ХVІІІ століття [1, с.89-96]


ГОНЧАРСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ

Коваленко Оксана. Гончарська термінологія кінця ХVІІ–початку ХVІІІ століття у творах Климентія Зіновієва [4, с.85-87]
Литвиненко Світлана. Варіанти українських назв глиняних іграшок [4, с.79-84]
Спанатій Любов. Лінгвогеографічний аспект дослідження номінацій майстра посуду та інших виробів із глини в українській мові [4, с.75-78]


ЧУЖОЗЕМНЕ ГОНЧАРСТВО

Болдин Игорь. Хронология древнерусской глиняной посуды бассейна Верхней Оки [1, с.69-80]
Дубицкая Наталья. Технология изготовления глиняной посуды населением зарубинецкой культуры на поселении Городище на р.Ясельда в Припятском Полесье [1, с.51-55]
Костух Божена. Кераміка у Національному музеї в Кракові [4, с.88-90]
Ломан Валерий. Неразрушающий метод изучения технологии древнего гончарства [1, с.81-83]
Месхидзе Эка, Кебуладзе Нино. О реставрации и консервации двухпротомных зооморфных фигур
из Цихегоджи-Археополиса [2-3, c.59-61]
Пошивайло Олесь. Скопин: ідеологічний міф совєтського мистецтвознавства й реальні досягнення давнього гончарного центру Росії (керамологічні студії після І Міжнародного фестивалю гончарів) [2-3, с.73-104, 177-192]
Прошкин Олег. Древнерусская керамика городища Маламахово на Верхней Оке [1, с.56-68]
Сингатулин Рустам. Палеофонографические исследования сарматской керамики: первые результаты [1, с.84-88]
Хохлова Екатерина. Скопин – центр российского гончарства [2-3, с.64-72]
Чемия Марика. Балхарская керамика [2-3, с.62-63]


ГОНЧАРНІ ШКОЛИ

Белько Олег. До історії Миргородської художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя
(1896-1915) [2-3, с.119-123]
Міщанин Віктор. Бухгалтер Опішненської художньої керамічної школи-майстерні (за матеріалами кримінальної справи) [2-3, с.134-138]
Овчаренко Людмила. Гончарні школи містечка Глинськ Роменського повіту Полтавської губернії (кінець XIX– початок XX століття) [1, с.119-132]
Овчаренко Людмила. Земська гончарна навчальна майстерня в селі Олешня Чернігівської губернії (1895-1898) [2-3, с.105-118]
Щербань Олена. Опішненська школа майстрів художньої кераміки (1936-1941) [2-3, с.124-133]


РЕСТАВРАЦІЯ КЕРАМІКИ

Костюк Ірина, Попельницька Олена. Атрибуція і реставрація глиняних виробів ХVІ–ХVІІ століть з Острогу
[2-3, с.52-58]
Краснова Тетяна. Методологія і технологія реставрації кераміки (історичний огляд) [2-3, с.34-42]
Митківська Тетяна, Коваль Елеонора. Руйнування археологічної кераміки з фондів Національного музею історії України [2-3, с.47-51]
Шиянова Ганна. Клеї для реставрації археологічної кераміки [2-3, с.43-46]


ПОВІДОМЛЕННЯ

Бабенко Леонід. Глиняний посуд у поховальному обряді пісочинського курганного могильника [1, с.133-138]
Кракало Ірина. Провінційно-римська традиція і посуд з Жовниного в зібранні Кременчуцького краєзнавчого музею [1, с.139-144]
Ласло-Куцюк Магдалина. Вдячна піч [4, с.108-109]
Ликова Оксана, Пошивайло Олесь. Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному в 2003 році [1, с.164-168]
Луговий Роман, Рейда Роман. Горщик-урна черняхівської культури з Яресьок [1, с.145-146]
Майко Вадим. Глиняні моделі культових споруд ІХ–Х століть з Південно-Східного Криму [1, с.147-149]
Метка Людмила. Гончарна артіль інвалідів «Селянин» у селі Таромське Дніпропетровської області (1931-1937) [2-3, с.139-143]
Метка Людмила. Етюди з історії гончарства Луганщини [4, с.95-100]
Міщанин Віктор. Малобудищанський гончарський рід Чуприн [4, с.101-107]
Пивоваров Сергій. Датування середньовічної кераміки Буковини монетними знахідками [1, с.150-155]
Пошивайло Олесь, Овчаренко Людмила. Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України в 2003 році [1, с.156-163]
Щербань Олена. Нотатки про традиційні правила поводження з новим глиняним посудом [4, с.91-94]


ВИСТАВКИ

Пругло Світлана. Великі Українські Гончарівники [4, с.110-113]
Фурман Віктор. Добра усмішка майстра [4, с.114-115]
Штанкіна Ірина. Російський етнографічний музей: виставка «Не святі горшки ліплять» [4, с.116-120]


ДИСЕРТАЦІЇ

Пошивайло Олесь. Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина ХІХ–ХХ століття) [4, с.121-124]
Пошивайло Олесь. «Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття (соцреалізм і свобода творчості)» [2-3, с.144-148]


КРИТИКА

Пошивайло Олесь. Мельничук Лідія. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ–ХХ століття: історико-етнографічне дослідження [4, с.129-134]
Пошивайло Олесь. Розкажіть онуку, ...як не треба писати! [1, с.169-173]
Пошивайло Олесь. «Спадщина Івана Гончара»: неусвідомлена міра відповідальності! [4, с.125-128]


НЕЗАБУТНІ

Возницький Борис. Моя співпраця з Петром Лінинським [2-3, с.167]
Захарчук-Чугай Раїса. У вінок шани [2-3, с.158-159]
Івашків Галина. Слово про збирача кераміки і реставратора [2-3, с.162-166]
Лозинський Тарас. Спомин Про Петра Лінинського («перерваний стаж»: 20.03–05.05.1987) [2-3, с.168]
Моздир Микола. Штрихи до портрета [2-3, с.160-161]
Пошивайло Ігор. Опішненське причастя Івана Гончара [4, с.138-143]
Пошивайло Олесь. Хранитель кахельних літописів [2-3, с.149-154]
Сеник Любомир. Мої зустрічі з маестро [2-3, с.156-157]
Чирка Ірина. Спогад про одну зустріч [2-3, с.155]


КОНФЕРЕНЦІЇ

Пошивайло Олесь. «Трипільська цивілізація у спадщині України» [1, с.174-177]
Рахно Костянтин. Педагогічний потенціал образу жінки в українському образотворчому мистецтві [4, с.136-137]
Трачук Олексій. Ржищівський вінок: перший фольклорно-етнографічний, археологічний фестиваль 2003 року [1, с.179-181]
Троцька Валентина. «Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах: Проблеми та шляхи їх вирішення»
[2-3, с.169]
Щербань Олена. Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки у сучасних культурно-освітніх умовах [4, с.135-136]


ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

Гончар Іван. Музей у Коболчині буде! [4, с.152-154]
Мордина Вера. Чего не знала, обязательно должна узнать... [4, с.155]
Назарчук Мотрона. А я ще щось намалюю... [2-3, с.170]
Пошивайло-Таулер Наталя. Про українців у Новій Зеландії. Пам’ятайте: ми з вами! [4, с.156-160]


ГОНЧАРСЬКА КНИГОЗБІРНЯ УКРАЇНИ

Гирман Ольга. Мельничук Лідія. Олексій Луцишин: спомин про Майстра [1, с.185-186]
Карунна Ольга. Мардус Оксана. На білих кахлях [4, с.145-146]
Карунна Ольга, Пошивайло Олесь. Поверин Александр. Гончарное дело. Чернолощеная керамика [4, с.147-148]
Панасюк Галина, Пошивайло Олесь. Александр Попов: Керамика [4, с.149-150]
Рахно Костянтин. Беларуская міфалогія [4, с.144-145]
Щербань Анатолій, Гейко Анатолій. Дубицкая Н.Н. Керамическое производство Белорусского Поднепровья в VІІІ в. до н.э.–V в. н.э. [1, с.184]
Щербань Анатолій, Гейко Анатолій. Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А. Традиции и новации в гончарстве древних племён Барабы (по материалам поселенческого комплекса Омь-1) [1, с.182-183]


ДОВІДКА «УКЖ»

• Наулко Всеволод [4, с.20]
• Пащенко Володимир [1, с.24]
• Семченко Галина [2-3, с.26]


ГАЛЕРЕЯ

Ілюстративні матеріали до статей:
• Скопин: ідеологічний міф совєтського мистецтвознавства й реальні досягнення давнього гончарного центру Росії (керамологічні студії після І Міжнародного фестивалю гончарів) [2-3, с.177-192]
• Про виготовлення глиняного посуду в Каневі [4, с.173-174]
• Кераміка у Національному музеї в Кракові [4, с.175]
• Великі Українські Гончарівники [4, с.176-177]
• Опішненське причастя Івана Гончара [4, с.178-187]
• З нових надходжень Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному [4, с.188-192]


ІНФОРМАЦІЯ

Пошивайло Олесь [Володимир Овсійчук] [4, с.151]
Пошивайло Олесь. Про щорічний національний конкурс публікацій на теми керамології, гончарства,
кераміки [4, с.168-169]

 


Алфавітний покажчик авторів «УКЖ»
2004 рокуБабенко Леонід [1, с.133-138]
Белько Олег [2-3, с.119-123]
Болдин Игорь [1, с.69-80]
Васильева Марина [4, с.60-74]
Відейко Михайло [1, с.30-36]
Возницький Борис [2-3, с.167]
Гаврилюк Надія [1, с.25-29]
Гавриш Петро [1, с.37-44]
Гейко Анатолій [1, с.37-44, 184]
Гирман Ольга [1, с.185-186]
Гончар Іван [4, с.152-154]
Дубицкая Наталья [1, с.51-55]
Захарчук-Чугай Раїса [2-3, с.158-159]
Івашків Галина [2-3, с.162-166]
Каплун Наталя [4, с.48-59]
Карунна Ольга [4, с.145-146, 147-148]
Кебуладзе Нино [2-3, с.59-61]
Коваленко Оксана [1, с.89-96; 4, с.85-87]
Коваль Елеонора [2-3, с.47-51]
Костух Божена [4, с.88-90]
Костюк Ірина [2-3, с.52-58]
Кракало Ірина [1, с.139-144]
Краснова Тетяна [2-3, с.34-42]
Ласло-Куцюк Магдалина [4, с.108-109]
Ликова Оксана [1, с.164-168]
Литвиненко Світлана [4, с.79-84]
Лозинський Тарас [2-3, с.168]
Ломан Валерий [1, с.81-83]
Луговий Роман [1, с.145-146]
Майко Вадим [1, с.147-149]
Месхидзэ Эка [2-3, с.59-61]
Метка Людмила [1, с.102-111; 2-3, с.139-143;
4, с.95-100]
Митківська Тетяна [2-3, с.47-51]
Міщанин Віктор [1, с.112-118; 2-3, с.134-138;
4, с.101-107]


Моздир Микола [2-3, с.160-161]
Мордина Вера [4, с.155]
Назарчук Мотрона [2-3, с.170]
Наулко Всеволод [4, с.15-19]
Овчаренко Людмила [1, с.119-132, 156-163;
2-3, с.105-118; 4, с.39-47]
Панасюк Галина [4, с.149-150]
Пащенко Володимир [1, с.16-24]
Пивоваров Сергій [1, с.150-155]
Попельницька Олена [2-3, с.52-58]
Пошивайло Ігор [4, с.138-143]
Пошивайло Олесь [1, с.7-15, 156-163, 164-168, 169, 174-177; 2-3, 7-22, 73-104, 144-148, 149-154,
73-104, 177-192; 4, с.7-14, 39-47, 121-124, 125-128, 129-134, 147-148, 149-150, 151, 168-169, 188-192]
Пошивайло-Таулер Наталя [4, с.156-160]
Прошкин Олег [1, с.56-68]
Пругло Світлана [4, с.110-113]
Рахно Костянтин [1, с.97-101; 2-3, с.27-33;
4, с.21-26, 144-145]
Рейда Роман [1, с.145-146]
Семченко Галина [2-3, с.23-26]
Сеник Любомир [2-3, с.156-157]
Сингатулин Рустам [1, с.84-88]
Смілянська Наталя [4, с.48-59]
Спанатій Любов [4, с.75-78]
Трачук Олексій [1, с.176-181]
Троцька Валентина [2-3, с.169]
Фурман Віктор [4, с.114-115]
Хохлова Екатерина [2-3, с.64-72]
Чемия Марика [2-3, с.62-63]
Чирка Ірина [2-3, с.155]
Шиянова Ганна [2-3, с.43-46]
Штанкіна Ірина [4, с.116-120]
Щербань Анатолій [1, с.45-50, 184; 4, с.27-38]
Щербань Олена [2-3, с.124-133; 4, с.27-38, 91-94]

Знайти: на
 

НА ПОЧАТОК

| ПОТОЧНИЙ № | МАЙБУТНІ № | КОНКУРСИ | ПЕРЕДПЛАТА | АВТОРАМ | ДИСКУСІЇ | КОНТАКТИ | ПРО ЖУРНАЛ |

© Інститут керамології — відділення Інституту народознавства НАН України
© Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному